MENU

 

Personal na tinanggap ng mga presidente ng mga organisasyon ng limang benepisaryo na makikinabang sa tulong na handog ng DOST XII naganap kahapon sa bulwagang panlungsod ng Columbio, lalawigan ng Sultan Kudarat. . Ang nasabing pagbibigay ng tulong ay naganap kasabay ng isinagawang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOST XII sa pangunguna ng ni Regional Director Engr. Sammy P. Malawan, CESE at ang mga pinuno ng limang organisasyon na kinabibilangan ng mga sumusunod na karamihan ay nabibalang sa ELCAC na komunidad ng lalawigan.

 

1. MANTEY FULONG KAMLON BANWU

2. SINAPULAN PEACE AND DEVELOPMENT FARMERS ASSOCIATION

3. COLUMBIO LOCAL COUNCIL OF WOMEN

4. RURAL IMPROVEMENT CLUB-SUCOB

5. LOMOYON YOUTH AND SENIOR CITIZENS ALIANCE

DEVELOPMENT ASSOCIATION

 

Sa kanyang talahuluganan mensahe, binigyaan diin ni Regional Director Malawan ang kahalagahan ng CEST sa pagpapaunlad sa mga liblib na komunidad. Ayon sa kanya ang ang nasabing mga tulong ay isang baseline at sukatan ng paglago ng business ng mga benepisyaryo. At kapag ang tulong ay lumago, ito’y patutungo na sa ibang proyekto gaya ng SETUP. Hindi namin kayo pababayaan. Itong CEST ay commitment, sapagkat kasama kami sa mga Serbisyo Caravan ninyo. Pagkatapos ng turnover na ito ay magsasagawa kami ng trainings sa inyong mga barangay para sanayin kayo. Dagdag pahayag ni RD Malawan.

 

Kaalinsabay ng nasabing MOA signing ay ang pag TURNOVER ng mga makabagong kagamitang teknolohiya para sa MANTEY FULONG KAMLON BANWU na pinamumunuan ng kanilang presidente sa katauhan ni Ginoong Jurry D. Berres. Ang paglilipat ng tungkulin at pangangalaga ng mga kagamitang sa nasabing samahan ay kinabibilangan ng mga teknolohiyang pagsasanay, gaya ng packaging and labelling, food processing equipment and facilities gaya ng dehydrator, working tables, blender, cooking pot at iba pa.

Ayon kay Ginoong Jurry D. Berres, labis ang kanyang pagkagalak sa natanggap na tulong galing sa DOST XII. Sa katunayan aniya, ito daw ang kauna-unahang proyekto ang kanilang natanggap na bigay ng DOST.

 

“Matagal na po kaming nananaginip na sana magkaroon kami ng ganitong proyekto. Sapagkat ang aming intensyon ay ang kaularan ng mga kasapi ng asosayon at sa mga mga opisyales ng barangay na nagsumikap na magkaroon ng mga asosayon.” pahayag ni Ginoong Berres. Aniya, dalawang bagay ang unang inaasahan nilang maitulong ng nasabing proyekto; una ay ang mapataas ang antas ng employment sa aming barangay at magkaroon ng sustainable livelihood ang mga residente. Pahayag ni Mr. Berres.

 

Ang naturang aktibidad ay dinaluhan tagapamatnubay ng DOST ng rehiyon dose sa pamumuno ni RD Malawan kasama ang kanyang mga kawani sa rehiyon gaya ni Engr. Szalinah S. Mercado, OIC-Chief TSD/Supervising /SRS, Sultan Kudarat Provincial Science and Techology Director Ms. Zenaida Guiano, mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Columbio na kinatawanan ng kanilang municipal administrator Mr. Misuari S. Latip, mga opsyales ng barangay, mga pinuno ng mga samahan at mga benepisyaryo ng tulong mula sa programang Community Empowerment Thru Science and Technology ng DOST XII.

 

Pin It

Video Gallery